Moja pierwsza deklaracja PIT

rozlicz swoje formularze podatkowe

formularze podatkowe

Jeżeli w tym roku po raz pierwszy uzyskałeś jakieś zarobki w swoim życiu to powinieneś się zastanowić, czy musisz na koniec roku złożyć deklarację PIT.

Deklarację złożyć należy nawet, jeśli zarobisz mniej niż 3091 zł, czyli tzw. kwotę wolną od podatku. W takim przypadku złożenie druku PIT jest bardzo korzystne, gdyż może się zdarzyć, że uda się odzyskać nadpłacony podatek, pobierany z pensji w trakcie roku, nawet w wartości 556,02 zł.

Druki PIT złożyć należy nawet, jeśli swoje pierwsze przychody uzyskałeś z pracy sezonowej. Nie ma znaczenia, jaki pracodawca wypłacał ci wynagrodzenie.

Formularze PIT złożyć należy także w przypadku, jeśli pierwsze swoje przychody uzyskiwałeś za granicą, np. pracując w czasie wakacji. Istnieje jednak wyjątek – gdyby okazało się, że uzyskane za granicą przychody są jedynymi jakie miałeś w ciągu roku (czyli nie zarobiłeś nic więcej), to warto sprawdzić czy dochody z kraju w którym pracowałeś obejmuje tzw. zasada zwolnienia z progresją. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca – deklaracji rocznej nie musisz składać. W przypadku, jeśli zarabiałeś również w Polsce, to  deklarację musisz złożyć.

Jeżeli masz mniej niż 18 lat, to zasadniczo deklaracji nie złożysz. Twoje dochody dolicza się do dochodów rodzica i rodzic w PIT-36 rozlicza kwoty przez ciebie zarabiane i załącza formularz PIT/M. Wyjątkiem jest, gdy zarobki uzyskałeś z tytułu pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych ci do swobodnego użytku (np. sprzedaży prezentów świątecznych). W tych przypadkach deklarację składasz sam. Podpis pod nią złoży twój przedstawiciel ustawowy (z reguły jest to rodzic lub opiekun).

Rodzice małoletniego podatnika powinni również zadbać o uzyskanie dla niego numeru NIP, ale tylko w przypadku, jeżeli małoletni byłby przedsiębiorcą lub podatnikiem podatku VAT. W innych przypadkach numer NIP nie będzie potrzebny, a identyfikacji dokonać należy wpisując w PIT roczny małoletniego numer PESEL.

Wyjątkowo nie złożysz deklaracji rocznej jeżeli uzyskiwałeś w tym roku jedynie dochody zwolnione z podatku, np. alimenty od rodziców, stypendia (ale tylko niektóre, więc uważaj). Jeżeli oprócz kwot zwolnionych uzyskiwałeś też inne przychody, to w deklaracji wprowadzasz wyłącznie kwoty opodatkowane, te zwolnione z podatku pomijasz.

Jeżeli sprzedajesz lub kupujesz rzeczy online na Allegro – uważaj, takie transakcje też powodują przychód, który należy rozliczyć. Pamiętaj, że zorganizowany i ciągły handel na Allegro może być uznany za działalność gospodarczą. Jeżeli sprzedajesz ruchome rzeczy prywatne (ale wyłącznie prywatne, nabyte dla celów własnych, a nie celem ich odsprzedaży), to przychód ze sprzedaży dokonanej po 6 miesiącach licząc od końca miesiąca nabycia nie musi być deklarowany na PIT rocznym. Taka sprzedaż nie podlega podatkom i rozliczaniu w PIT rocznym.